Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) vraagt mening 55-plussers over Mantelzorg

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) verstrekt adviezen over het ouderenbeleid aan de bestuurders van de gemeente Den Haag. Momenteel buigt de SOC zich over het thema mantelzorg en respijtzorg.
55-plussers hebben nu bovendien dé kans zelf hun mening te geven over het ouderenbeleid in Den Haag.

De SOC is benieuwd naar de mening van 55-plussers over mantelzorg en respijtzorg. De SOC verstrekt namelijk gevraagd en ongevraagd adviezen over ouderenbeleid, aan het Haagse college van B&W, de gemeentelijke politieke partijen en aan andere organisaties met ouderenbeleid in hun portefeuille. De SOC is een koepelorganisatie die de verstrekte adviezen – deze keer over mantelzorg en respijtzorg – baseert op wat er leeft onder de aangesloten organisaties en Haagse ouderen.
Om de meningen van Haagse 55-plussers te peilen, is een enquête ontworpen. Deze enquête is zorgvuldig opgesteld door de SOC, samen met de Haagse welzijnsorganisaties en Stichting MantelZorg. De enquête is in te vullen op de website
www.haagseouderen.nl.

Mantelzorg
Mantelzorgers combineren de zorg voor hun naaste met een baan, opleiding of gezinsleven. Om te voorkomen dat zij door hun zorgtaken overbelast raken, bieden veel zorgaanbieders, instellingen en vrijwilligersorganisaties deze mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg over te dragen aan een beroepskracht of vrijwilliger – tijdelijk of langdurig. Dat heet respijtzorg.

Geef uw mening
Wilt u uw mening geven over mantelzorg en respijtzorg? Ga naar
www.haagseouderen.nl en vul de enquête in of bel het  CIPO,  070  –  364  3818 (10.00 – 16.00  uur).