Startschot voor de nieuwbouw van Parnassia in Loudonstraat gegeven

Door Piet Niekerk

DEN HAAG – Dinsdagmiddag vond de start van de nieuwbouw van een vestiging van Parnassia aan de Loudonstraat plaats. Het wordt een gebouw van drie verdiepingen en het project omvat tevens de realisering van 21 koopappartementen door Vestia, alsmede een HOED-parktijk (Huisartsen onder één dak) en een ondergrondse parkeergarage.

Vanaf 16.00 uur was er op de bouwlocatie een feestelijke sfeer, kleurrijk tot uiting komend onder andere door een grote tros blauwe en gele ballonnen, de huiskleuren van opdrachtgeefster Parnassia. Aanvankelijk was het project nogal omstreden. De buurtbewoners vreesden dat de komende vestiging de buurt zou ontwrichten, door meer parkeeroverlast, onrust en vooral door de voortdurende aanwezigheid van verslaafden. Dit vooroordeel bleek nu volledig uit de lucht gegrepen, want directeur drs. Felix H. Olthuis van Parnassia Bezuidenhout, benadrukte die middag ten overvloede, dat verslaafden er niet thuishoorden. “Mensen in psychische nood, overspannen, depressief of die de weg kwijt zijn worden hier behandeld, in dagopvang”.

Harde noten
Na de inleidende woorden van directeur Olthuis kreeg wethouder Jetta Klijnsma het woord voor de officiële bouwstart. Zij memoreerde de aanvankelijke bezwaren van veelomwonenden en ook de talrijke vergaderingen, gehouden in de Rooseboomschool, waarbij ‘harde noten’ werden gekraakt. “Maar we zijn er met z’n allen uitgekomen en door het praten met de mensen – ik heb daar zelf deel aan genomen – hebben we een hoop vooroordelen kunnen wegnemen. “Dit werd onderstreept door de bewoners van de driejaar oude nieuwbouw aan de De Sillestraat, grenzend aan het nu nog braakliggende terrein. Vanaf de galerij van hun met een soort waaibomenhout ‘gepantserde’ woningen zwaaiden zij de wethouder vrolijk toe. Overwegend harmonie dus en dagopvang, waardoor geen ‘zwervende’ patiënten. Maar een bewoonster van de De Sillestraat, enigszins achterdochtig: “En dat vertrek met tien slaapplaatsen dan? Ik heb de tekening gezien!”. Een woordvoerster van Parnassia: “Voor personeel en enkele noodgevallen”.

Lawaai
Uiteindelijk hernam de directeur van Parnassia het woord, waarbij hij zich verheugd betoonde dat Bezuidenhout nu een eigen Parnassia krijgt in het kader van GGZ voor Volwassenen. Vervolgens lierde hij een snoer op en het startschot klonk, ballonnen stegen op en kleurige confetti daalde neer op de aanwezigen. Een van hen tegen projectleider Pieter Verduijn van bouwmij. Heijmans: “Kunnen we nog veel lawaai verwachten van het heien?” Volgens de projectleider valt dat mee. Het hele karwei moet vóór de bouwvakkersvakantie van 2005 worden opgeleverd. Er komt een ondergrondse parkeergarage en in het gebouw wordt een aantal vierkante meters gereserveerd voor belangstellenden, die welkom worden geheten door patiënten. Die bezoeken Parnassia tot gemiddeld een half jaar.