Start sociaal wijkteam in Bezuidenhout

Op 24 juni was de startbijeenkomst van het sociale wijkteam Bezuidenhout. Vanaf september 2014 gaat het team officieel van start. De sociale wijkteams worden gefaseerd ontwikkeld en opgestart. In totaal starten er in 2014 tien sociale wijkteams in Den Haag. In de jaren erna wordt dit aantal uitgebreid naar een stadsbrede dekking (schatting 27 teams).