Stadsspeld voor echtpaar Stikkelman

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij

Door Piet Niekerk
DEN HAAG. Nederland staat bekend om het vrijwilligerswerk, hetgeen zonder enige vorm van betaling verricht wordt. Buitenlanders staan versteld van wat Nederlanders doen in hun vrije tijd als vrijwilliger: het helpen van bejaarden, buren, zieken en zich inzetten voor de leefbaarheid in de woonomgeving. Totaal is er in Nederland een legioen van zo’n 80.000 vrijwilligers en Den Haag is daarin niet slecht vertegenwoordigd. Ook in het stadsdeel Haagse Hout zijn er nogal wat vrijwilligersbrigades actief en zowel collectief als individueel hebben de vrijwilligers grote verdienste. Nu heeft Bezuidenhout-West een paar van zijn coryfeeën – inderdaad een echtpaar – de Stadsspeld zien verlenen, te weten het vrijwilligersechtpaar Stikkelman-Kok.

Het was de avond van donderdag 9 januari, dat wethouder Jetta Kleinsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie op de feestelijke nieuwjaarsreceptie de Stadsspelden ‘- elk -echtelid kreeg er een -uitreikte. Het is volgens de wethouder maar één keer eerder gebeurd, dat de Stadsspeld tegelijk aan een echtpaar werd toegekend. De avond was zowel feestelijk als officieel en voorzitter Fred Antonisse van Wijkraad / Bewonerscommissie ‘memoreerde dat het jaar 2002 “een zeer bewogen jaar voor ons is geweest, met als dieptepunt het overlijden van onze voorzitter Jan van der Biesen, die heen is gegaan op 46 jarige leeftijd.” Dat was in de zomer van het afgelopen jaar en sinds oktober is Fred zijn opvolger. De nieuwe voorzitter heeft op zich genomen ‘door te blijven gaan in de geest van Jan’.

Kantoorkolossen
Bezuidenhout-West kent de laatste jaren een relatieve rust. De buurt is niet meer zo’n bouwput als een jaar of tien geleden. Het is een buurt, een toch nog nieuwbouwwijk te noemen’ omgeving tussen enorme kantoorkolossen, zeer herkenbaar, met bijzondere bouwwerken. Dat is de schets, die wethouder Kleinsma geeft van de wijk en waaraan zij toevoegt: “Er is ook genoeg te doen in de buurt. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de bewonersorganisatie, het Wijkberaad Bezuidenhout- West.
Daarom zijn de bewoners van dit gedeelte van Den Haag de buurt als van hen gaan beschouwen. Buurtacti- viteiten zijn vrijwel uitsluitend een zaak van vrijwilligers.” Dat is in Bezuidenhout-West niet anders en wethouder Kleinsma memoreerde dat deze buurt “in het rijke bezit is”van vrijwilligers die zich helemaal geven voor het vrijwilligerswerk. En het echtpaar StikkeIman-Kok is daar een voorbeeld van.”

Overblijfmoeder
De wethouder memoreerde de staat van dienst van het echtpaar. Beide echtelieden zijn ruim zeventien jaar actief als vrijwilliger en hebben in die periode grote sociale betrokkenheid aan de dag gelegd door altijd aandacht te besteden aan het wel en wee van de wijkbewoners. Kleinsma memoreerde de wijkfeesten, de viering van Oud en Nieuw, sinterklaas, bingoavonden, uitstapjes voor ouderen en hen de helpende hand bieden, bardiensten. ” Als vrouw begin ik maar bij de man”, zo startte de wethouder haar toespraak, maar na de verdiensten van de heer StikkeIman opgesomd te hebben, stapte zij over naar de echtgenote. “U bent uit hetzelfde hout gesneden en sinds 1985 actief als vrijwilligster bij het wijk- en dienstencentrum en doet als zodanig niet onder voor uw man. Bovendien heeft u in de jaren tachtig en negentig de rol op u genomen van overblijfmoeder op de Liduina Basisschool. Een functie waar velen u nog dankbaar voor zijn en een Nieuwiaarsbijeenkomst is natuurlijk een mooie gelegenheid om een en ander te memoreren.

Smeerolie
Velen waren aanwezig om van hun dankbaarheid te getuigen voor zoveel onbaatzuchtig werk. Fen Haag heeft het vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan en Jetta Kleinsma noemde vrijwilligers de smeerolie van de maatschappij, ja zelfs van de economie. De heer en mevrouw Stikkelman, beiden 50 jaar en al een mooie staat van dienst, werden er bijna verlegen van, zo in het zonnetje gezet te worden. Maar de wethouder wilde van die bescheidenheid niets weten en verklaarde ‘apetrots’ te zijn dat zij het vrijwilligerswerk in haar portefeuille heeft. De gemeente Den Haag koestert ook het werk en honoreert als daar aanleiding voor is graag de verdiensten van de vrijwilliger. De toekenning van de Stadsspeld geschiedt als de kandidaat zich minstens tien jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad en haar inwoners. De gegadigden worden voorgedragen door het bestuur van een vereniging of organisatie, dan wel een particulier of de directie van een bedrijf. In principe kan iedereen een vrijwilliger voordragen voor onderscheiding en de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen trekt dan na of de voordracht terecht is. Zo ja, dan ontvangt de gegadigde een Stadsspeld, het sierlijke kleinood van zilver, voorstellende een gestileerde ooievaar, waarin een klein pareltje verwerkt. Het echtpaar Stikkelman is nu de trotse bezitter van de Stadsspeld.