Stadsspeld voor dhr. P.J. van der Linden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Stadsspeld toegekend aan Peter Joseph van der Linden (75).
De heer Van der Linden ontvangt de Stadspeld voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de bewonersvereniging van wooncomplex Maetstate. Vanaf de opening van dit complex, dertien jaar geleden, is de heer Van der Linden voorzitter van deze zeer actieve bewonersvereniging. Daarnaast vertegenwoordigt hij de belangen van de bewoners in de Raad van Commissarissen van de Algemene Stichting Bejaardenzorg waar Maetstate onder valt.
Wethouder J. Klijnsma (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) reikt de Stadsspeld uit op maandag 6 februari om 16.45 uur in wooncomplex Maetstate aan de 2e Joan Maetsuyckerstraat 315.