Stadsspeld voor Bezuidenhoutse mevrouw Van Boheemen

DEN HAAG -Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuijsstraat 25 heeft wethouder Smits afgelopen vrijdag de Stadsspeld uitgereikt aan Elisabeth Henderica Theresia van Boheemen- Lagerberg (75). Mevrouw Van Boheemen zet zich al minstens zeventien jaar in als vrijwilligster voor de afdeling Bezuidenhout van de vereniging De Zonnebloem.
Zij bezoekt langdurig zieken, gehandicapten en ouderen die aan huis gebonden zijn en daardoor in een isolement dreigen te raken. Zij verzorgt attenties met de feestdagen, zij verkoopt veel Zonnebloemloten, ze verspreidt de Zonnebloembladen en zij gaat ook mee als begeleidster met uitstapjes.
Mevrouw Van Boheemen heeft met haar werk een wezenlijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het leven van de mensen die zij bezoekt. Het college van burgemeester en wethouders hecht veel belang aan dergelijk vrijwilligerswerk, omdat dit de leefbaarheid van de Haagse samenleving verbetert. Het college beloont dit vrijwilligerswerk door het uitreiken van de Stadsspeld.