Stadsgewest Haaglanden onderzoekt aanpassing of opheffing halte Stuyvesantstraat

Afgelopen 1,5 jaar is er gewerkt aan tramlijn 2 om deze geschikt te maken voor nieuwe trams. Hierbij zijn de haltes zoveel als mogelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt, conform de toekomstige wettelijke eisen. Dat betekent dat haltes zijn verbreed en verhoogd, zodat de vloer van de tram op gelijke hoogte is met het perron. Reizigers met een rolstoel, scootmobiel, rollator, kinderwagen of zware koffer kunnen dus gemakkelijk in- en uitstappen.

 

Halte Stuyvesantstraat
Helaas  is het niet mogelijk gebleken om de halte Stuyvesantstraat rolstoeltoegankelijk te maken. De straat is namelijk te smal om de halte te kunnen verbreden. Ook kan de halte niet worden verhoogd omdat dit problemen oplevert voor de bus die hier stopt. De halte verlengen en te verdelen in een apart bus- en tramgedeelte is niet mogelijk, omdat daarvoor te weinig ruimte is.

 
Veiligheid
Voordat een vervoerder mag gaan rijden met nieuwe trams, wordt onderzocht of dit veilig kan. Zo wordt er onder andere gekeken naar de situatie bij het in- en uitstappen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de situatie bij de halte Stuyvesantstraat niet veilig is, omdat reizigers hier niet goed in- en uit kunnen stappen; de afstand tussen tram en perron is te groot. Daarom is het advies gegeven om deze halte op te heffen of om de halte alsnog aan te passen.
 
Het Stadsgewest Haaglanden wil deze halte liever niet opheffen, omdat veel reizigers van deze halte gebruik maken. Zou deze halte verdwijnen dan worden veel reizigers gedupeerd, omdat de eerstvolgende halte – station Laan van NOI – vanuit de Stuyvesantstraat niet gemakkelijk te bereiken is.
 
Maar veiligheid staat natuurlijk wel voorop. Momenteel onderzoekt Haaglanden of het mogelijk is de halte iets te verhogen. Hiermee ontstaat geen gelijkvloerse instap (dus de halte blijft niet toegankelijk  voor mensen in een rolstoel), maar de afstand tussen tramvloer  en perron wordt verkleind, waardoor reizigers wel veilig kunnen in- en uitstappen. Dit onderzoek en de veiligheidskeuring moet uitwijzen of hiermee de halte kan blijven bestaan. Stadsgewest Haaglanden verwacht dat het onderzoek eind februari is afgerond, waarna er een definitief besluit kan worden genomen. De bewoners zullen u over dit besluit geïnformeren.