Stadsdeelcommissie voor ‘optoppen’ woningen

Terugblik op het werkbezoek van de Stadsdeelcommissie Haagse Hout aan het Beatrixkwartier en Bezuidenhout. Aansluitend vond een vergadering plaats.

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Haagse Hout van 7 november (locatie: hoofdgebouw van Siemens) werd teruggeblikt op de die middag gemaakte wandeling door het Beatrixkwartier en Bezuidenhout. De wandeling werd bijgewoond door commissieleden, bewoners en wethouders (Arend Hilhorst en Ries Smits).
Er werd onder meer gepraat over “optoppen”. Dit is het bouwen van een derde of vierde woonlaag op bestaande woningen. Over het algemeen waren de commissieleden en bewoners er voorstander van dit toe te staan op basis van strenge regels over de architectonische inpassing.
Onderwerp van bespreking waren verder parkeer- en verkeerssituaties, de grondwaternota, de verbetering van de slechte stadsverlichting in Marlot, het wijk/jongerencentrum in Bezuidenhout-Oost, de vervuiling van het Beatrixkwartier en het verdwijnen van kleine winkeltjes. Die winkels worden dan vervangen door kantoren in plaats van woningen.
Veel bewoners vrezen voor een tekort aan huisartsen in Mariahoeve, terwijl veel bewoners daar op leeftijd zijn. Die moeten dan helemaal naar de HOED-praktijk in de Sille-/Loudonstraat.