Staatsbosbeheer let extra op loslopende honden in het Haagse Bos

Het voorjaar komt er aan. Naast de dieren die druk bezig zijn met hun nageslacht is dit ook de tijd om een heerlijke wandeling te maken in het Haagse Bos. Veel mensen genieten samen van zo’n wandeling met hun hond. Staatsbosbeheer biedt daar in haar gebieden zoveel mogelijk de ruimte toe. Er zijn locaties in het Haagse Bos waar honden los mogen en waar u met uw hond aangelijnd mag wandelen. 

Om de vogels rust te bieden en ongestoord te laten broeden, is er reden om extra zorg te hebben dat de regels voor honden worden nageleefd. In de komende periode zullen we daar ook extra op toezien. Als uw hond los mag, dient u uw hond wel te allen tijde onder controle en in het zicht te houden. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen. Zij zullen vogelnesten opsporen en verstoren of zelfs opeten als u uw hond niet bij u houdt. Ook klein wild, zoals reeën en konijnen, heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn geboren. Wij vragen hondenbezitters om begrip en medewerking.