Snel en eenvoudig subsidie aanvragen voor het eigen stadsdeel

Vanaf 1 september is een nieuwe regeling van kracht voor het aanvragen van subsidie voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid en bewonersorganisaties. Er is vanaf 2012 8 miljoen miljoen euro beschikbaar dat wordt verdeeld vanuit de acht stadsdelen. Van de 8 miljoen is 2,5 miljoen bestemd voor de bewonersorganisaties.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs & Dienstverlening): “Door de verdeling van deze gelden te beleggen bij de stadsdelen, maken we het de Hagenaars gemakkelijker. We kunnen nu directer inspelen op de behoeften die er bij wijkbewoners bestaan. Oog en oor hebben voor wat er in de stad leeft, dat is de intentie van deze aanpak.”

Hagenaars die een initiatief willen nemen op het gebied van leefbaarheid, welzijn, jeugd, cultuur en bewonersorganisatie kunnen dat doen via een nieuwe digitaal loket: www.denhaag.nl/subsidies. Op deze site staat een overzicht van álle regelingen waar bewoners, ondernemers en organisaties gebruik van kunnen maken.