Slopen, kan dat niet wat zachter?

Sinds de aannemer gestart is met de sloop van het tijdelijke dak, krijgen we van verschillende bewoners vragen over de herrie die het slopen maakt. Zij hebben ’s nachts last van het staal-op-staalgeluid: stalen balken die in containers worden gegooid, stortkokers die vol worden gegooid en platen die opgestapeld worden. Reden genoeg voor een uitleg!
We vroegen Walter van der Vlies uit te leggen hoe de overlast ontstaat en wat we eraan doen om deze te verminderen. Walter is bouwmanager bij ProRail en heeft regelmatig contact met de aannemer over dit onderwerp.
Walter: ‘Het slopen van het tijdelijke dak is een lastige klus, dat wisten we van te voren. Er staat een complete stalen constructie, waar ook nog eens de nodige beplating en dakbedekking op ligt. Deze platen zitten erg goed vast, en de stalen constructie moet met uiterste precisie naar beneden gehaald worden’.
In een brief aan de direct omwonenden schreven we weinig geluidoverlast te verwachten. Toch is er veel lawaai. Hoe komt dat? ‘Het slopen van het tijdelijke dak op zich geeft weinig overlast. Het geluid ontstaat wanneer de onderdelen afgevoerd moeten worden, via containers en stortkokers. Dit blijkt meer lawaai te maken dan we hadden verwacht. Daarom hebben we  opnieuw de gemaakte afspraken besproken en mogelijke maatregelen bekeken  met de aannemer en haar onderaannemers,’ vertelt Walter.
Vanwege de veiligheid wordt het tijdelijke dak in de nacht, tussen 22.30 en 05.00 uur gesloopt. Er zijn dan geen reizigers in de hal, en dus kunnen de stalen onderdelen veilig naar beneden gehaald worden. Vanuit de stationshal wordt het ‘afval’ vervolgens afgevoerd. ‘Met de aannemer is afgesproken dat er alleen overdag gebruik gemaakt wordt van de stortkoker. Via deze stortkoker wordt de dakbedekking vanaf het tijdelijke dak naar het busplatform verplaatst. Het verwijderen van de dakbedekking doen we al sinds de start van de sloop voornamelijk overdag,’ gaat Walter verder.
‘Stalen spanten voeren we sinds een week niet meer met heftrucks af. Om de spanten toch de stationshal uit te krijgen voordat er weer reizigers rondlopen, verplaatsen we ze ’s nachts met een knijpkraan naar het KJ-plein. Eerder werden de spanten in de container opgestapeld. Zeker ’s nachts is het geluid van staal op staal erg hard. Overdag worden de spanten dan in kleinere stukken in de containers gestopt,’ vertelt Walter.
Met bovenstaande maatregelen hoopt ProRail dat de overlast voor omwonenden af zal nemen. Toch kan niet alle geluid voorkomen worden. Walter: ‘Het tijdelijke dak moet verwijderd worden, en slopen gaat helaas niet in stilte. Daarom hangen er sinds de start van de bouw geluidmeters op de woontorens van New Babylon en La Fenetre. Deze meters geven een melding aan de nachtopzichter zodra de opgelegde geluidnorm overschreden wordt. De opzichter zoekt dan direct uit waar de piek door ontstaan is, en probeert deze waar mogelijk een volgende keer te voorkomen.’
Heeft u als bewoner van een van de woontorens ’s nachts overlast, dan kunt u bellen naar ProRail Publiekscontacten via 0800-7767245 (ook ’s nachts!). Het is erg belangrijk dat u daarbij goed de tijdstippen en de soort overlast vermeldt. Op basis van de werkzaamheden, de geluidmeters en de bevindingen van de nachtopzichter kunnen we dan herleiden waar het geluid vandaan komt en waar mogelijk extra maatregelen treffen.
Alle direct omwonenden ontvangen op korte termijn een uitgebreide uitleg in de brievenbus.