Schetsontwerp busplatform zo goed als gereed

Nu de nieuwe stationshal bijna klaar is, ontvangen we van onze online en offline volgers meer vragen over een eventuele vernieuwing van het busplatform. De gemeente Den Haag is eigenaar van het busplatform, en is op dit moment druk bezig met de plannen voor een vernieuwing.
De nieuwe vide naar het busplatform past niet goed bij de huidige inrichting van het busplatform. De gemeente wil een comfortabel en overzichtelijk busplatform, met kortere looproutes voor instappers en goed zichtbare bussen vanaf de vide. Tenslotte moet het busplatform in de toekomst meer bussen verwerken, terwijl het oppervlak niet toeneemt, dus wordt het busplatform efficiënter ingericht.
  
De gemeente is op dit moment druk bezig met het maken van een ontwerp voor de nieuwe inrichting en overkapping van het busplatform. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het concept schetsontwerp. Het concept is inmiddels met diverse belanghebbenden besproken, waaronder drie busbedrijven, de touringcarsector en de consumentenorganisatie OV voor Haaglanden, ROCOV.
Zodra het concept schetsontwerp klaar is, maakt de gemeente een zogenaamd voorontwerp. Dit plan is een concretisering van het schetsontwerp. Het is de bedoeling om het voorontwerp begin 2015 in de inspraakprocedure te brengen. Naar verwachting zal het voorontwerp vóór de zomer 2015 door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld, en na de zomer door de raad. Daarna volgt het definitieve ontwerp.
Als alles volgens planning loopt, begint de bouw van het busplatform in de zomer van 2016 en is het nieuwe busplatform in 2017 gereed. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang van de plannen!