Schenkviaduct wordt mogelijk Schenktunnel

Afgelopen week heeft het college de programmabegroting 2015-2018 gepresenteerd. Spannend in de nieuwe begroting is studie naar vervanging van het versleten Schenkviaduct. 

Het Schenkviaduct nadert het einde van zijn technische levensduur. De technische toestand van het viaduct wordt momenteel onderzocht. De verwachting is dat het viaduct binnen enkele jaren aan vernieuwing toe is. Vanuit verkeerskundige, economische, milieukundige en ruimtelijke optiek en het kostenperspectief worden verschillende vernieuwingsvarianten onderzocht. Het college spaart voor de vervanging en stelt een deel van de kapitaallasten beschikbaar. In het coalitie-akkoord is hiervoor € 18,75 mln. uitgetrokken.

 “Een tunnel is één van de opties”, erkent wethouder De Bruijn na enig aandringen. Glimlachend als een huisvader die de blije verrassing nog even achterhoudt. “Een tunnel kost wel geld.” In de studie wordt allereerst gekeken wat automobilisten nog kunnen verdragen aan werkzaamheden. “Met de komst van alle nieuwe trams en de Rotterdamsebaan krijgen we toch al veel met opgebroken wegen te maken. Dat is vervelend. Maar dat moet wel gebeuren.” De vervanging van het Schenkviaduct hoeft niet te wachten tot de Rotterdamsebaan klaar is, meent De Bruijn. “Echt: het beste bouwmoment is als het zo min mogelijk overlast geeft.”