Rumoerig einde studentenmanifestatie

De studentenmanifestatie op het Malieveld is goed verlopen. Vooraf gemaakte afspraken met de organisatie bleken van nut. De bijeenkomst op het Malieveld verliep dan ook in goede orde en ordeverstoringen deden zich niet voor. In totaal bezochten circa 15.000 studenten de manifestatie.
Na afloop van de manifestatie trokken groepen demonstranten richting binnenstad. Politie-eenheden die op strategische plekken in de stad stonden opgesteld, wisten te voorkomen dat deze personen het Binnenhof op konden gaan. Ook de ordedienst van het organiserend comité zorgde ervoor dat veel demonstranten terugliepen richting Malieveld en Den Haag CS.
Toen er vanuit de resterende groep op het Plein met flessen, vuurwerk en andere projectielen in de richting van de politie werd gegooid, heeft de Mobiele Eenheid (ME) deze personen van het plein verwijderd. Hierbij moest de ME enkele keren een korte charge uitvoeren. Meerdere personen werden hierbij aangehouden.
Ook bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Rijnstraat ontstonden opstootjes. Daar werd eveneens met vuurwerk en projectielen zoals flessen naar de politie gegooid, waarop de Mobiele Eenheid enkele charges moest uitvoeren. Snel daarna keerde de rust terug zowel bij het Ministerie van OCW als op het Plein.
Bij de ongeregeldheden op het Plein en bij het Ministerie van OCW hield de politie in totaal 25 verdachten aan. Zij worden verdacht van het plegen van mishandeling, openlijk geweld en het niet voldoen aan bevel of vordering. De ordeverstoringen werden voor een deel veroorzaakt door personen uit die radicale groeperingen waartegen de Haagse driehoek extra maatregelen had genomen.
Burgemeester Jozias van Aartsen sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het organiserende comité. “Mede door hun inzet is de manifestatie op het Malieveld goed verlopen. Op de ongeregeldheden die na afloop in de binnenstad ontstonden waren we goed voorbereid en daar heb je nu eenmaal de ME voor”.