RTV West, 20 juni 2009: Lichte bouwvergunning mogelijk afgeschaft

Den Haag – Serres, schuurtjes en loodsen mogen vanaf volgend jaar misschien zonder vergunning worden gebouwd. Minister Cramer van VROM is van plan om de zogenoemde ‘lichte bouwvergunning’ af te schaffen.
Flip ten Cate van de Federatie Welstand ziet het plan niet zitten. Gebieden als het Groene Hart zouden met het verdwijnen van de lichte bouwvergunning verder verommelen. Bovendien neemt volgens Ten Cate het aantal burenruzies over bouwsels in tuinen en op erven verder toe.
Minister Cramer wil het mogelijk maken dat gemeenten zonodig achteraf in actie kunnen komen bij wat Cramer ‘excessief lelijke bouwwerken’ noemt.
Als de lichte bouwvergunning verdwijnt, wordt het mogelijk om zelfs te bouwen waar een bestemmingsplan dat verbiedt.