Rood asfalt voor fietspad Het Klein Loo/Loudonstraat

Van maandag 20 oktober tot en met vrijdag 12 december 2014 wordt het fietspad Het Kleine Loo/Loudonstraat tussen de Van Heutsztraat en de Reigersbergenweg van rood asfalt voorzien. Het fietspad wordt vernieuwd. De oude tegels maken plaats voor rood asfalt. Gelijktijdig worden de stoepen en de stroken tussen het fietspad en de parkeerstrook opnieuw bestraat. 
Overlast en bereikbaarheid
Om het werk goed en veilig uit te voeren, is een aantal maatregelen genomen:
– fietsers worden naar het fietspad aan de overkant geleid. Dit wordt een 2 richtingen fietspad
– Het Kleine Loo en de Loudonstraat is tijdens werkdagen (van 07.00 tot 16.00 uur) afgesloten tussen de Van Heutszstraat en de Reigersbergenweg.
– autoverkeer wordt omgeleid via de Juliana van Stolberglaan, Boekweitkamp en Reigersbergenweg.
– de aannemer gebruikt de parkeerstroken en een gedeelte van de rijbaan als werkruimte.
Woningen, bedrijven en toegangen tot particuliere parkeerplaatsen blijven bereikbaar. 
Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat ambulande, brandwer en politie er in geval van nood goed door kunnen.
Medewerking
De gemeente vraagt bewoners:
– de auto, indien noodzakelijk, ergens anders te parkeren
– obstakels zoals bloembakken en fietsen te verwijderen
Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig om vooral kinderen hierop te wijzen.
Huisvuil
Maakt u geen gebruik van ondergrondse restafvalcontainers, bied uw huisvuil dan aan op een plaats waar de vuilniswagen kan komen. 
Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt deze brief hier lezen.

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de directievoerder, de heer J. Sinke, via telefoonnummer: 06 55 84 41 44. Krijgt u een voicemail? Spreek dan uw naam, uw contactgegevens en uw vraag in. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.