Rijk zoekt herbestemming voor kantoorruimte Bezuidenhout

De Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de gemeente Den Haag gaan samen op zoek naar oplossingen voor leegkomende kantoorpanden in de Hofstad. Daartoe werd gisteren op de Provada een intentieovereenkomst gesloten
Het Rijk doet in de komende zeven jaar afstand van een groot aantal kantoorpanden, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg) en het ministerie van Sociale Zaken (Anna van Hannoverstraat). Om te voorkomen dat dit leidt tot een grote leegstand, slaan het Rijk en de gemeente Den Haag nu de handen ineen.

Voor een deel van de kantoren wordt gezocht naar andere publieke en private kantoorgebruikers. Een ander deel komt in aanmerking voor transformatie naar andere functies. Ook het faseren van het vrijkomen van de panden kan bijdragen aan het voorkómen van teveel leegstand in de stad. Ongeveer 40 procent van de kantoren die in gebruik zijn door de Rijksoverheid wordt overbodig door bezuinigingen en verlaging van de huisvestingsnorm. Het Rijk gaat voortaan uit van 0,9 werkplek en 24,5 m2 per fte. Dit heeft vooral voor de regio Den Haag grote gevolgen.