Richard Krajicek Foundation start ‘Krajicek Sportclubs’ voor jeugd op het Spaarwaterplein

De Richard Krajicek Foundation is op 18 april met niet minder dan 12 ‘Krajicek sportclubs’ gestart in Den Haag. Deze clubs vullen het gat op dat valt in de aandachtswijken omdat veel traditionele sportverenigingen uit de buurten zijn vertrokken en soms te duur zijn.

“Om kinderen in alle wijken van de stad te kunnen laten sporten, is anno 2012 een andere aanpak nodig”, aldus Krajicek, die met zijn Foundation al tientallen Playgrounds realiseerde in Nederland. De Krajicek Sportclub is een heel nieuw concept: het is een club waarvan kinderen uit de buurt gratis lid kunnen worden en waar verschillende sporttrainingen gegeven worden door (jonge) buurtbewoners. Daarnaast zijn er geregeld wedstrijden en krijgen de kinderen ook een heus tenue. In heel Nederland zijn in zeer korte tijd 40 sportclubs gestart op de Playgrounds van de RKF.

“We zien daar dat vooral meisjes gemotiveerd worden om te gaan sporten. Omdat ze zich sociaal veilig voelen, niet ver hoeven te reizen en met buurtgenootjes zijn.” Er zijn al 6 Krajicek Sportclubs specifiek voor meisjes. Hier is het enthousiasme zeer groot, zowel bij de vrijwillige trainsters als bij de meisjes die lid zijn. De RKF zal zich inspannen om meer meisjes Sportclubs te ontwikkelen.

De Krajicek Sportclub
De Haagse Playgrounds die een of meerdere sportclubs starten zijn: Spaarwaterstraat, Vermeerpark, Lipa, Ketelveld, Oranjeplein en Bouwlust. Bij een Krajicek sportclub betalen de kinderen geen contributie, hebben ze geen lange reistijden en zijn er geen strikte reglementen. De jeugd kan wel een lidmaatschapspasje, een tenue en een regulier trainingsaanbod door een opgeleide sportcoach verdienen als zij goed gedrag vertonen. De drempel om te sporten wordt hierdoor kleiner terwijl de sociale functie (trots, lidmaatschap) en de reguliere training binnen handbereik liggen. Er zijn nu 38 sportclubs met in totaal 569 deelnemers. Hiervan zijn 6 clubjes speciaal voor meisjes.

De kinderen die lid zijn van de Krajicek Sportclubs blijken veelal geen lid te zijn (of te zijn geweest) van een reguliere sportvereniging. Gemiddeld is ongeveer 20 à 30% van de kinderen van de Krajicek Sportclub lid (geweest) van een reguliere vereniging. Dit verschilt wel per playground. In sommige sportclubs is niemand lid van een sportvereniging, in sommige de helft.

Jannienke uit Enschede startte dit jaar een nieuw dansgroepje op een veldje in de buurt van Boswinkel plaza. Ze vindt het nog steeds heel leuk om te doen, omdat de groep steeds meer ingewikkelde pasjes beheerst en er komen ook oudere meiden bij. De oudste is nu 14 jaar en die heeft een helpende rol. Haar clubje heeft nu 22 leden die wekelijks met haar dansen. Bij het nummer “Born this way” (Aerosmith) dansen zij het beste! Kan er niet bij zijn, wel meiden als Kaoutar (Vermeerpark) en Laila & Abida van Ketelveld zijn erbij.

Mikail uit Apeldoorn heeft een vaste voetbalgroep van jongens van nagenoeg zijn eigen leeftijd. Mikail is 16 jaar en heeft sinds kort een scholarship, maar organiseert al vanaf de zomer een wekelijkse voetbaltraining in een gymzaal naast de playground Pellikaan. Apeldoorn Een van zijn motivaties om de activiteit te organiseren is dat er vroeger dit soort zaken niet werd georganiseerd en het is trouwens ook erg leuk om te doen. Hij heeft er zelf ook veel plezier van en hij wordt door jongerenwerk uit de wijk Orden goed begeleid.


Richard Krajicek is een voormalig toptennisser die in zijn jeugd in de Stuyvesantstraat heeft gewoond.