Resultaten enquête: Omwonenden tonen grote betrokkenheid bij Koningin Sophiepark

Begin 2003 is er een enquête gehouden onder de omwonenden van het Koningin Sophiepark. Doel van de initiatiefnemers was om inzicht te krijgen in hoe de omgeving tegen het parkje aankijkt en welke wensen en ideeën men ten aanzien er van heeft. Middels de enquête is ook inzicht gekregen in de mate waarin er draagvlak en bijdragen voor toekomstige acties is te verwachten bij de up-grading van het park.

Er zijn 94 reacties binnengekomen. 93% van de respondenten vindt het parkje heel belangrijk. De meest genoemde redenen zijn dat het parkje het enige stukje open en/of groene ruimte is (in een stenen omgeving), een plek waar kinderen kunnen spelen, een ontmoetingsplek en een gelegenheid om te ontspannen en uit te rusten. Ook werd het ecologische belang genoemd.

Voorzieningen
Het speeltuintje, de vuilnisbakken, de banken en de verlichting worden door telkens meer dan 90% belangrijk gevonden. Bijna ¾ hecht aan het sportveld. Minder dan eenderde vindt de tafeltennistafel en jeu de boulesbaan belangrijk. Het is niet verbazingwekkend dat de wensen voor behoud van deze zaken allemaal in dezelfde orde van grootte scoren als het belang dat er aan wordt gehecht. Verder worden ideeën als o.a. een tennismuur, basketbalveld, skatebaan, (veel) meer banken, een vaste barbecueplaats, een speelkasteel, een kruidentuin en voorzieningen die voor ouderen aantrekkelijker zijn aan de hand gedaan.

Onderhoud en overlast
Het onderhoud van het groen en de voorzieningen worden neutraal tot slecht beoordeeld. De meeste mensen vinden dat er geen sprake is van (grote) onveiligheid. Het meest positief is men over het speeltuintje; 90% vindt dat die goed is onderhouden.
58% vindt het zwerfvuil een probleem en 49% heeft last van de hangjongeren. Men (71%) stoort zich echter het meest aan het uitlaten van de honden in het park (ondanks het geldende verbod). Over hoe daar mee om te gaan bestaan verschillende inzichten. De helft van de mensen pleit voor een hondentoilet hoewel 70% van de respondenten het verbod voor honden terecht vindt. Opvallend is overigens dat vermoedelijk maar één hondenbezitter de enquête heeft ingevuld. Deze geeft aan overigens nooit, vanwege het verbod, in het park te komen.

Lokatie sportveld
Het sportveld moet volgens 58% van de mensen op de plek van de bouwketen komen. 8% is tegen die locatie. Deze mensen suggereren om het verder van de woningen te situeren of op het Imhoffplein.

Sociale activiteiten
Ongeveer 80% van de mensen geeft aan te zullen deelnemen aan een te organiseren buurtfeest en ruim 60 mensen wil wel meehelpen het park te onderhouden. De overige suggesties die werden gedaan betroffen o.a. het organiseren van kinderfestiviteiten, het verplaatsen van de picknicktafel (naar een zonnige plek), een verbod op fietsen, het vervangen van het rubber in de speelplaats door gras, voorzieningen aanbrengen voor 1-2 jarigen en 10-16 jarigen.

Maar liefst 99% van de mensen vindt het initiatief van de werkgroep goed; slechts 1 staat er neutraal tegenover. Degenen die hun e-mailadres hebben gegeven zullen regelmatig nieuws ontvangen over het Koningin Sophieparkje.

Nota Bene: Op 17 mei 2003 is er weer een opruimactie in het park!