Resultaten buurtschouw omgeving Juliana van Stolberglaan

Kort verslag van de schouw over verlichting gehouden op woensdag 20 november 2013 in de omgeving van de Juliana van Stolberlaan.
Aanwezig:  De heren Mientjes, Knijnenburg en mevrouw Mulder (OVL)
                    De heren Snijders en Petit (Wijkberaad Bezuidenhout)
                    Vertegenwoordiging van het BPT Bezuidenhout
                    De heren Vrijmoed en Prot ( SDK Haagse Hout)
De schouw is gehouden van 19.00 uur tot 20.30 uur. De gelopen route is de Johannes Camphuysstraat,  Juliana van Stolberglaan (zijde van de Triomphatorkerk) tot aan Ternoot. Vervolgens naar de overkant met een zijsprong naar de Louise Henriettestraat, door het koningin Sophiepark weer terug naar de Juliana van Stolberglaan. Vervolgens  de Juliana  van Stolberglaan tot aan het Stuyvesantplein, waarna de tocht werd afgesloten met het bekijken van de LED- verlichting in de Sillestraat.
Tijdens de schouw zijn de volgende items opgemerkt:
1.Aan beide zijden van de Juliana van Stolberglaan is de verlichting minimaal, zowel op het fietspad als het trottoir. Deels is dit te wijten aan de aanwezige bomen, deels door het niet hebben van lagere lantaarnmasten. Met name de kruispunten met de zijstraten zijn naar mijn mening onderbelicht en kunnen aanleiding geven tot gevaarlijke situaties. Het betreft hier het gedeelte tussen de Laan van NOI en Ternoot
2.Opvallend was het verschil in lichtsterkte in de zijstraten, deels door het aantal gebruikte lantaarns, deels door de gebruikte lichtsterkte. Dit geldt voor beide zijden in het gedeelte tussen Laan van NOI en Ternoot.
3.Het gedeelte van de Juliana van Stolberglaan tussen Laan van NOI en het Stuyvesantplein was in het geheel vrij donker. Zeker is dat de verlichting ontbreekt t.h.v huisnummer 270.
4.Het Stuvesantplein zelf is ingericht als verblijfsgebied en als zodanig slecht verlicht. Het geeft bij de burgers vaak een onveilig gevoel.
5.De pilot met de LED- verlichting in de Sillestraat wordt goed ontvangen. Voorstel is om deze verlichting, bij positieve evaluatie ook elders in de wijk te gebruiken. De evaluatie wordt gedeeld met het SDK.
Afgesproken is dat op initiatief van het SDK OVL gaat bekijken in hoeverre bovenstaande items kunnen worden opgepakt, desnoods via een meerjarenplanning. Tevens wordt de ontwikkeling van de Pilot LED i.s.m. het SDK en het wijkberaad verder ontwikkeld.
Een ieder wordt bedankt voor hun inbreng in de schouw.
Martin Prot
Milieubeheer Haagse Hout.