Regelgeving en Juridische aspecten’ in Alzheimer Café Haagse Hout

Woensdag 13 januari wordt ingegaan op regelgeving en juridische aspecten die aan de orde kunnen komen wanneer iemand bekend is met de ziekte dementie. Door de ziekte dementie kunnen naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen en omgaan met geld verloren gaan.

Een ander gevolg kan zijn dat iemand situaties niet meer goed kan overzien en beoordelen. Het nemen van beslissingen en opkomen voor de eigen belangen wordt dan moeilijker. Hoe kun je dit goed regelen? Wat kun je doen wanneer auto rijden onverantwoord lijkt? Wanneer komt bewindvoering, curatele of mentorschap aan de orde?

Tijdens deze bijeenkomst wordt hierover door een deskundige helderheid gegeven. Gonneke Kooi van Odessa bewindvoering is gastspreker op deze avond waar u al uw vragen kunt stellen. Het Alzheimer Café richt zich op mensen met dementie, hun partners, kinderen, andere familieleden, professionals uit bv de zorg en andere belangstellenden.

Vanaf 19 uur bent u welkom, het programma start om 19.30 en duurt tot 21 uur. Het Alzheimer Café vindt plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Jozien Wolthers, JWolthers@cardia.nl.