RanstadRail faalde door ontbreken veiligheidsregels

DEN HAAG – Na een herstelperiode van bijna een jaar rijdt RandstadRail vanaf 27 oktober haar gebruikelijke ronde door Zoetermeer. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) stelde na diverse ontsporingen in november 2006 vast dat de controle op de veiligheidseisen niet in orde was. Hoe kan het dat de lightrail ondanks dit gebrek toch al reed?
Volgens de Haagse wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) ontbrak het aan een wettelijk normenkader waaraan het ov-project moest voldoen. „Er waren door de betrokken partijen wel afspraken gemaakt over tal van veiligheidseisen, maar het ontbrak op een aantal punten aan wettelijke normen.”
Toen RandstadRail ging rijden hadden de betrokken partijen de overtuiging dat alles veilig was. De Inspectie toetste het project later echter aan de hand van andere normen. „De overheid moet in het vervolg een normenkader vastleggen voor dit soort grote ov-projecten”, aldus de wethouder.
Smit volgde in maart de toenmalige wethouder van verkeer Pieter van Woensel op. Deze stapte kort daarvoor op, omdat hij het budget van RandstadRail had overschreden. Sinds de zomer heeft Smit het ‘hoofdpijndossier’ RandstadRail op zich genomen. Bovendien is Smit regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden.
De periode van herstelwerkzaamheden en testritten heeft bijna een jaar geduurd. Volgens de wethouder is het niet gek dat zo’n testperiode maandenlang duurt. „Het is alleen jammer dat deze fase niet vóór de ontsporingen plaatshad. Dan was ons veel gedoe bespaard gebleven.”
Smit is erg blij dat RandstadRail weer haar volledige ronde kan rijden. „We hebben nu een systeem dat aan alle eisen voldoet, dat aan alle kanten getest is. Randstadrail is een schitterend ov-product.”
Over de uiteindelijke kosten van het project is nog niets bekend. De wethouder verwacht hierover spoedig uitsluitsel. „Eerst rijden, dan de administratie.”