Raadscommissie sprak over Volkstuinen Loolaan

Op 9 december 2011 sprak de commissie Leefomgeving over Volkstuinen Loolaan en Boekweitkamp, over de ligplaats Princess Selandia en de integrale presentatie milieu –en duurzaamheidsbeleid

Volkstuinen Loolaan en Boekweitkamp
De commissie startte de vergadering met de beantwoording van de schriftelijke vragen voor de Volkstuinen Loolaan en Boekweitkamp. Er waren zes sprekers aanwezig.
De commissie besprak de geschiedenis van de locaties, het convenant tussen het wijkberaad de gemeente en de volkstuinen en of er duidelijkheid is over plannen van de NS. De commissie vroeg aandacht voor de bijzondere functie van de locaties.
De wethouder wees erop dat het een private kwestie betreft, de grond is in eigendom van NS Poort, de gemeente heeft geen formele rol. Er is nog geen nieuw bestemmingsplan. De wethouder gaf aan bereid zijn zich te laten informeren door de NS over de zorgvuldigheid van het proces. Uitgezocht wordt hoe wat de stand van zaken is met betrekking tot de containers. De wethouder informeert de commissie daarover voor 1 april 2012.

Milieu –en duurzaamheidsbeleid
Tot slot sprak de commissie over integraliteit van het milieu- en duurzaamheidsbeleid. De fractie van de PvdA zal de commissie een voorstel doen voor een commissiebespreking met alle betrokken wethouders medio 2012.

De vergadering is geheel terug te zien op www.denhaag.nl/mijnraad