Raadscommissie positief over plan B&W voor Koningin Sophiepark

De Raadscommissie SWE heeft overwegend positief gereageerd op de voorstellen van B&W voor de aanpak van het Koningin Sophiepark. Het voorstel komt er op neer dat er 6 luxe huizen zullen worden gebouwd aan de Amalia van Solmsstraat op het bestaande sportveldje. Het sportveldje zal, maar daarover wordt pas t.z.t. besloten, verplaatst worden naar de lokatie waar nu de bouwketen van de Prinsenhof staan. Met name is ingegaan op de vraag of de woningen er daadwerkelijk moeten komen. De uitspraak van een van de leden “Bezuidenhout heeft het wel erg zwaar te verduren door alle bouwactiviteiten.” werd wel algemeen gedeeld. Wethouder Hilhorst gaf echter aan dat de bouw nodig was om de renovatie van het park te kunnen bekostigen. Alle partijen waren het er ovrigens roerend over eens dat de omwonenden daarbij zeer nauw betrokken dienen te worden. Er werd ingesproken door een fervent tegenstandster van de komst van de woningen en een vertegenwoordiger van de werkgroep Koningin Sophiepark. Deze laatste betoogde liever geen woningen te zien, maar begrip te hebben voor de noodzaak om financiering te vinden voor de renovatie van het park dat overigens in 2006 na de aanpassingen groter zal zijn dan nu. Wel is de waarde van het park voor de buurt nog eens benadrukt en is er gewezen op de grote betrokkenheid van de bewoners bij het park, getuige ook de succesvolle opruimactie.