Raadscommissie over Koningin Julianaplein

Op woensdag 24 maart kwam de Algemene Raadscommissie voor het eerst bij elkaar. De raadsleden spraken in de raadzaal van het stadhuis over het voormalig politiebureau aan de Laan van Meerdervoort – Archimedesstraat en over de voortgang van het Koningin Julianaplein.


Voortgang Koningin Julianaplein
De Haagse Stadspartij stelde vragen over de toezeggingen van wethouder Norder tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de financiering van de aankoop Koningin Julianaplein in de raadsvergadering op 18 februari 2010. De fractie vond dat hij zijn  toezegging naar aanleiding van een motie van oud raadslid Frank Poppe (PvdA) nog niet is nagekomen. Daarom zou volgens de Haagse Stadspartij goedkeuring van de raad om door te gaan met dit plan komen te vervallen. De wethouder zou namelijk voor 24 maart met een financiële onderbouwing van het plan komen. Dat is nog niet gebeurd.
De wethouder antwoordde dat hij voor de raadsvergadering van 22 april 2010 met een (derde) aangepast raadsvoorstel komt. Volgens hem moet de raad uiterlijk eind april 2010 een besluit nemen. Samen met dit raadsvoorstel geeft hij ook inzicht in de grondexploitatie, de vastgoedexploitatie, het advies van de gemeentelijke accountantsdienst en de samenwerkingsovereenkomst met Eurocommerce. In reactie op de inbreng van de commissie benadrukte hij dat hij voor de behandeling door de raad geen onomkeerbare stappen zet. De wethouder stelde voor, voorafgaand aan de behandeling van het gewijzigd voorstel in de Algemene Raadscommissie, een informele bespreking te houden voor het beantwoorden van technische vragen en het geven van informatie, bijvoorbeeld een tekening van het gebied