Raadscommissie Leefomgeving spreekt op 27 juni over Bezuidenhout

De commissie Leefomgeving spreekt op woensdag 27 juni onder meer over de wijk Bezuidenhout, het Tolhek aan de Kerkhoflaan en elektrisch rijden. Vanaf 10.30 uur gaat de commissie verder met de bespreking van de Nota Dierenwelzijn en de evaluatie meeuwenoverlast 2011.

Bezuidenhout
De commissie start het de bespreking van diverse zaken aangaande de wijk Bezuidenhout. Naar aanleiding van een gesprek met de wijkbewoners en het wijkberaad in Bezuidenhout hebben de fracties van de PvdA en HSP een aantal vragen voor het college. Met name over een aantal tramhaltes, een wijkcentrum en het parkeerbeleid.