Raad stemt in met voorstel Koningin Julianaplein

Op donderdag 22 april stemde de raad in met het 3e gewijzigde voorstel van het college over de financiering van de aankoop van het kantoorgebouw op het Koningin Julianaplein. De raad had overwegend een positieve grondhouding, maar vroeg aandacht voor de mogelijke financiële risico’s.


De SP-fractie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de flora en fauna in de omgeving als het kantoorgebouw op het Koningin Julianaplein wordt gebouwd. Zij diende een motie in waarmee zij het college verzocht om een tijdreeksanalyse te doen van de grondwaterstanden in de Koekamp en oplossingen te bedenken voor mogelijke grondwaterproblemen. Deze motie kreeg geen steun in de raad en wethouder Marnix Norder antwoordde op deze vraag dat er rekening wordt gehouden met de grondwaterstanden. In een 2e motie vroeg deze fractie aandacht voor de gevolgen van de bouw van het kantoorgebouw voor vegetatie in de Koekamp en de Haagse Bos. Ook deze motie werd door de raad verworpen.


De PvdA is tevreden met het voorstel en vindt het kantoorgebouw een goed visitekaartje van de stad. De Haagse Stadspartij is het hier niet mee eens en vindt dat het gebouw de omgeving schaduwrijk en tochtig maakt. Ook vraagt deze fractie naar de maximale financiële risico’s voor de gemeente als de detailruimte niet wordt gevuld. De GroenLinks-fractie vindt het voorstel een verbetering van het stationsgebied maar wil graag een actueel inzicht in de grondexploitatie. Deze fractie verzoekt het college in een motie om de mogelijkheid te onderzoeken of er een bijzondere publieksattractie gerealiseerd kan worden op het Koningin Julianaplein. De raad stemde in met de motie.


De fractie D66 vindt het gebouw een blikvanger voor de stad en staat positief tegenover de plannen. Zij stelt vragen over de rol van retail als oplossing voor de financiële risico’s. Het CDA vraagt de wethouder of de realisatie van het gebouw een impuls kan betekenen voor de Haagse werkgelegenheid. De wethouder beaamt dit. Deze fractie heeft een positieve groundhouding tegenover de plannen. De fractie PVV heeft twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan en de draagvlak hiervoor bij Hagenaars. De VVD-fractie is tevreden met het plan, maar stelt eveneens vragen over de financiële onderbouwing. Tot slot stemde de raad in met het voorstel van het college over de realisatie van het gebouw op het Koningin Julianaplein en met het voorstel van het presidium waarin de wensen en bedenkingen van de raad waren opgenomen.


Een samenvatting van deze raadsvergadering is vanaf maandag 26 april 13:00 uur te zien op Den Haag TV en op deze website. De gehele vergadering is terug te zien via Mijn Raad.

Bekijk ook de reportage hierover van RTL Nieuws