Raad stemt in met pilot in Bezuidenhout-West om bewoners actiever te betrekken bij veiligheid in de wijk

De raad stemt in met twee pilots in Bezuidenhout-west en het Zeeheldenkwartier om bewoners actiever te betrekken bij de veiligheid in hun wijk. Dat bleek in de laatste vergadering van de raad, donderdag 14 december. Een ruime meerderheid ging akkoord met het voorstel van PvdA’er Marieke Bolle hiervoor. Bewoners nemen deel aan een overleg met politie en de stadsdeelcoördinator in betreffende wijken over veiligheid. Daarin kunnen zij meepraten over de belangrijkste problemen op dat gebied. De SP-fractie stemde tegen de pilots. Zij vindt dat het geld dat hiervoor wordt uitgetrokken – 145.000 euro – beter kan worden gebruikt voor andere zaken die de veiligheid bevorderen, zoals langere openstelling van buurtcentra.