Raad stemt in met fietspad in twee richtingen tussen Koekamplaan en Boorlaan en met bestemmingsplan rondom Centraal Station

De Haagse gemeenteraad heeft in zijn eerste vergadering na het zomerreces ingestemd met de bestemmingsplannen Den Haag Nieuw Centraal en Koekamp-Haagse Bos. Vooral de fietsverbinding in twee richtingen die het college voorstelt langs het Malieveld tussen Koekamplaan en Boorlaan viel in goede aarde bij de raad, zo bleek in de vergadering donderdag 20 september.
Wel had een aantal fracties moeite met de bouwhoogte in het bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal van 90 meter. Met name de CDA-fractie pleitte voor een maximale bouwhoogte van 65 meter. Hogere bouw tast het open karakter van de omgeving in haar ogen te veel aan.
Haar amendement kreeg echter geen steun van een meerderheid van de raad. Meerdere fracties waaronder ChristenUnie- SGP deelden deze zorg.