Raad stemt in met burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’

De raad stemde donderdag 20 februari in met het burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’.
Burgerinitiatief ‘Schone lucht in Bezuidenhout’
De heer Wouters gaf aan dat Bezuidenhout zeer dankbaar is dat zij hebben kunnen doordringen tot het hart van de democratie. De inwoners willen een technische voorziening om de kwalijke effecten van fijnstofproductie door het autoverkeer op de Utrechtsebaan zoveel mogelijk te beperken. Het gaat niet alleen om Bezuidenhout, het plan treft veel Hagenaars en Hagenezen betreft. Het zou mooi zijn als Den Haag zou kunnen stijgen op de duurzaamheidsindex, gescoord op 10 indicatoren.
De HSP spreekt de waardering uit voor de initiatiefnemers. De HSP vindt dat burgerinitiatieven serieus genomen moeten worden. De motie van de PvdA zal de fractie dan ook steunen om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen en dit voor de zomer uit te voeren. D66 zal de motie van harte steunen, de initiatiefnemers hebben oplossingen geboden. De fractie gaf aan het te betreuren dat het onderzoek dat de wethouder zou doen naar kinderen, ouderen en zieke mensen langs drukke wegen nog niet is uitgevoerd en hoopt dat het snel wordt besproken.
GroenLinks heeft veel waardering voor het initiatief en de fractie heeft zich gestoord aan de houding van het college om zich te schuilen achter de Europese normen. De fractie pakt het probleem liever bij de bron aan door het verlagen van de maximum snelheid en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. De fractie vindt het de moeite waard om te onderzoeken of hier een goed plan ligt. 
De PvdA geeft complimenten aan alle bewoners van het Bezuidenhout voor een initiatief voor schonere lucht voor alle Hagenaars. De fractie wil meer dan de onderzoeken die nu lopen en diende een motie in om voor de zomer 2014 een haalbaarheidsonderzoek naar dit burgerinitiatief uit te voeren en in het bijzonder aangaande het ‘ Fijnstof Reductie Systeem’ . 
De SP gaf aan dat de zorgen reëel zijn van de bewoners. De fractie vindt de reactie van het college teleurstellend en steunt de motie. 
De VVD kan de opstelling van het college steunen om de lopende onderzoeken af te wachten en is benieuwd naar de reactie op de motie van de PvdA als aanvulling op de verdere uitwerking.  
Partij voor de Dieren dankte de bewoners met het plan de luchtkwaliteit te verbeteren door fijnstof af te vangen. Wat het fractie betreft, blijft het daar niet bij. Dus schoner en minder autoverkeer. De fractie vroeg of het college bereid is om maatregelen te nemen wanden langs de Utrechtsebaan te beplanten.
CDA vindt het fijn om te horen dat de bewoners positief denken en zelf met oplossingen te komen. CDA wil het bedrijfsleven met dit soort initiatieven ondersteunen.
Het college stelt het ook zeer op prijs dat bewoners betrokken zijn bij hun leefomgeving, de wethouder gaf wel aan dat Den Haag momenteel voldoet aan de Europese norm. Het grote deel aan fijnstof komt van buiten de stad. Het college wil het wel eerst onderzoeken en heeft het onderzoek in de backgasting onderzoek gepast.
De motie voor het haalbaarheidsonderzoek en het burgerinitiatief zijn door de raad aangenomen.