Raad stemt in met bestemmingsplan Bezuidenhout

De raad sprak op donderdag 24 april over het gewijzigde voorstel van het bestemmingsplan Bezuidenhout. De raad stelde met name vragen over het dakopbouwbeleid en de parkeerdruk. De raad stelde op 27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Bezuidenhout’ gewijzigd vast. De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout heeft daarop tegen onderdelen van dit bestemmingsplan beroep aangetekend. De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan en droeg de raad op om de onderzoeken wat de impact van de toegestane dakopbouw mogelijkheden is en voldoende draagkracht te motiveren welke gevolgen het heeft voor de parkeersituatie in het plangebied.

De Haagse Stadspartij is niet tegen dakopbouw, maar wel graag met beleid. Zonder beleid zet het de leefbaarheid onder druk. Het gevraagde parkeeronderzoek van de Raad van State wordt volgens de fractie niet geleverd. De fractie vroeg zich af wat de gevolgen zijn als de raad niet instemt met het voorstel en vroeg zich ook af of het wellicht nuttig is een onafhankelijk adviseur in te schakelen om een pre-advies uit te brengen.
De fractie D66 sluit zich aan bij de vragen van de Haagse Stadspartij en wilde weten van de wethouder wat zijn strategie is.
De PvdA wilde ook graag weten wat de consequenties zijn als de raad instemt met het voorstel. Het gaat feitelijk om parkeerdruk, dat is het grootste probleem wat speelt. Er moeten goede afspraken worden gemaakt betreft parkeerdruk en dakopbouwen.
De fractie SP had graag gezien dat er uitstel zou komen van het voorstel. De fractie dankt de wijkberaad voor de uitgebreide stukken. Over het proces is de fractie minder positief, zeker voor wat betreft de communicatie met bewoners en belanghebbenden.
Het CDA is voor het dakopbouwen en sterk voorstander van extra parkeerplaatsen. Er wordt door het college gekeken naar voldoende parkeerplaatsen, zodat mensen daar gewoon kunnen blijven parkeren.
GroenLinks heeft tegen gestemd destijd en een aantal amendementen ingediend die niet zijn aangenomen. De fractie complimenteert de wijkberaad voor de uitgebreide stukken. Het valt de fractie op dat in het gewijzigde voorstel opnieuw verwarring ontstaat is uit de stukken van het college. De fractis is benieuwd naar de communicatie met het wijkberaad en bewoners.
Groep de Mos / Ouderenpartij heeft bedenkingen bij het gewijzigde voorstel. Het voorstel roept veel vragen op en is benieuwd naar de reactie van de wethouder.
De VVD is voorstander van dakopbouw. Er kan geen verschil in inzicht ontstaan van de feiten. Er is niet inzichtelijk gemaakt wat het dakopbouwen betekent voor de parkeerbehoefte. Het dakopbouwen kan leiden tot grote woonoppervlakte en dat kan leiden tot grotere parkeerdruk. De fractie vraagt zich af wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

De wethouder ging in op de vragen over de parkeerdruk. De hoofdlijn is dat dakopbouw in het vorige bestemmingsplan op heel veel plekken mogelijk was en dat het toaal aantal kapverdiepingen in het gewijzigde voorstel een stuk lager is dan in het huidige bestemmingsplan. De parkeerdruk is daardoor ook lager. Het nieuwe bestemmingsplan legt een minder grote parkeerdruk dan het huidige plan.
Wanneer de raad niet instemt met het voorstel, dan kan het zijn dat het hele plan onderuit gaat. Dat zal wellicht kosten opleveren. Ook zullen bewoners die nu wachten op de uitkomst in onzekerheid zitten. De raad stemde in met het bestemmingsplan Bezuidenhout.
De volledige raadsvergadering is terug te zien op Mijn Raad.