Raad spreekt over Bestemmingsplan Bezuidenhout-Grotiusplaats en optimalisatie Koekamp

De gemeenteraad spreekt op donderdag 11 oktober onder meer over het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening Grotiusplaats en optimalisatie van het voorontwerp Koekamp. Ook spreekt de raad over het voorlopig ontwerp Prins Willemstraat en kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg en de inkoopstrategie jeugdhulp 2020-2024.

Bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening Grotiusplaats
De raad start met de bespreking van het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening Grotiusplaats. Grotiusplaats ligt naast de Utrechtsebaan, tussen de Prins Clauslaan en het Centraal Station. In het bestemmingsplan Bezuidenhout is deze locatie opgenomen met de bestemming ‘kantoor’.  Dit is echter nooit gerealiseerd. Provast wil op de Grotiusplaats twee woontorens te realiseren. De gemeente Den Haag zal de openbare ruimte herinrichten. De openbare ruimte wordt substantieel vergroot en vergroend door een deel van de Utrechtsebaan te overkluizen, waardoor het zicht op het onderlangs rijdende verkeer verdwijnt. Daarnaast worden het aansluitende deel van het Prinses Irenepad, een gedeelte van de Prins Willem-Alexanderweg en het begin van de Theresiastraat heringericht zodat een mooie verbinding ontstaat tussen de Haagse loper en de vernieuwde Grotiusplaats. Om deze ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Optimalisatie van voorontwerp Koekamp
Vervolgens spreekt de gemeenteraad over de optimalisatie voorontwerp Koekamp. Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp voor de Koekamp en de overkluizing van de A12 door de gemeenteraad op 25 januari 2018 zijn vier moties aangenomen. Twee daarvan, moties G2 en G7, droegen het college op om in overleg met groen- fiets- en bewonersorganisaties het vastgestelde voorlopig ontwerp te optimaliseren en om het alternatieve voorstel van de fietsersbond en bomenstichting (beperkte oeververplaatsing, nieuwe verschoven waterloop en twee eenvoudige bruggen) te onderzoeken. De raad bespreek het voorstel om de twee optimalisaties op te nemen in het definitieve ontwerp voor de Stadsentree Koekamp.