PVV vraagt bewoners Bezuidenhout bezwaar te maken tegen opvang vluchtelingen

Door Gerard van den IJssel, Den Haag FM

De PVV in de Haagse gemeenteraad roept bewoners in Bezuidenhout op om officieel bezwaar te maken tegen de komst van vluchtelingen naar het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Gemeenteraadslid Daniëlle de Winter roept bewoners op gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. “Het verhaal van burgemeester Van Aartsen en wethouder Wijsmuller dat ‘nood wet breekt’ en de beeldvorming dat zowel de raad als bewoners geen bezwaar kunnen maken is flauwekul en onjuist.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de bezwaarprocedure niet zal zorgen voor extra vertraging. “Het COA kan lopende de procedure gewoon aan de slag”, zegt hij. Pas als de rechter bepaalt dat een bezwaar gegrond is, ontstaat een nieuwe situatie.