PvdA vraagt B&W om ruimere huisvesting voor het Buurtpreventieteam Bezuidenhout

Bezuidenhout Midden-Oost beschikt sinds kort over een Buurtpreventieteam (BPT). Het gaat zo goed, dat de wekelijkse startplaats in het wijkgebouw van het Wijkberaad te klein geworden is. Een geschikte locatie is de leegstaande basisschool van de voormalige van Heutszschool. Het gebouw staat al een jaar lang leeg, er zijn geen huurders en de huur is 7000 Euro per maand. Dat is onbetaalbaar voor het BPT. De PvdA vraagt het College van B&W waarom het BPT geen gelegenheid krijgt dit leegstaande gebouw gratis maatschappelijk te benutten als onderdeel van de ad hoc-regeling.

Klik hier voor meer informatie over het Buurtpreventieteam Bezuidenhout Midden en Oost: https://www.bezuidenhout.nl/index2.asp?m=000418.