Provast en ASR VO gaan De Monarch aan de Beatrixlaan ontwikkelen

Ontwikkelingsmaatschappij De Monarch, een joint venture van Provast en ASR Vastgoed Ontwikkeling, heeft op 18 november een ontwikkelovereenkomst getekend met het CAK voor het eerste gebouw in het plan De Monarch aan de Beatrixlaan in Den Haag. Het CAK heeft een tienjarige huurovereenkomst getekend voor 18.000 m2.
Het project is een herontwikkeling en uitbreiding van een verouderd gebouw. Met dit project, aldus Provast, wordt voldaan aan de hoogste ambities op het vlak van duurzaam bouwen: er is sprake van een herontwikkeling en het gebouw zal het certificaat Breeam Excellent krijgen.
Het plan De Monarch omvat in totaal ongeveer 85.000 m2 kantoorruimte, verdeeld over meerdere gebouwen met oppervlakten van 15.000 m2 tot ruim 20.000 m2. Ook moet er een ondergrondse parkeergarage komen met 700 parkeerplaatsen. De Monarch ligt in het Central Business District (CBD) van Den Haag. Hier zijn overheidsorganisaties en private ondernemingen gevestigd, zoals Siemens, PWC, Mn Services, ING, Sdu Uitgevers, de Belastingdienst, Nationale Nederlanden en TNT.
Het ontwerp van het gebouw is van de hand van KCAP Architects & Planners, de realisatie is in handen van BAM Utiliteitsbouw uit Den Haag. De start van de realisatie van het eerste gebouw staat gepland voor eind 2010 en de oplevering een jaar later. Het CAK werd in deze transactie bijgestaan door Nadorp Makelaars samen met Holland Realty Partners en Slangen Advocaten. Aan de zijde van de ontwikkelaar traden Jones Lang LaSalle en COG op als makelaars; Loyens & Loeff was juridisch adviseur. Ook de gemeente Den Haag is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze deal.
Het CAK is de centrale uitvoerder van financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector. Hier worden onder meer de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo berekend en geïncasseerd. Momenteel is het CAK verdeeld over drie vestigingen, waarvan er één gesitueerd is in Rijswijk en twee andere in Den Haag. Door zich te vestigen in De Monarch in Den Haag worden de drie vestigingen samengevoegd.