Project Zandvlietcollege: Onze wijk is een schone wijk


Eind vorig jaar is klas 2A2 van het Zandvlietcollege een project gestart over zwerfafval in Bezuidenhout. Er zijn 6 groepjes gemaakt en elk groepje heeft een bepaalde straat toebedeeld gekregen om daar naar afval te zoeken. Elk groepje probeerde een oplossing te vinden voor het zwerfafval in het gebied.


Op 29 januari jongstleden zijn ze met geïnteresseerde wijkbewoners door de wijk gelopen. Daarin hebben ze hun ideeën gepresenteerd. De wijk wandeling was erg leuk, alle buurtbewoners waren erg enthousiast.
Een paar van de buurtbewoners zijn ook gebleven om de presentaties bij te wonen.
Uiteindelijk heeft het groepje van Sharona Dwarka en Albert Korzcynki gewonnen. Zij mogen in april hun plan presenteren aan het ministerie van VROM. Hieronder treft u een samenvatting van hun ideeën aan.


De route van Zandvliet naar de Albert Heijn (Emmapark en Emmastraat).
Samen met de buurtbewoner lopen we onze route en laten we onze ideeën zien. We zullen hem daarna een paar vragen stellen en weer terug naar school gaan. We willen een schonere wijk, omdat er heel veel afval op straat ligt. We hebben vier ideeën om de wijk schoon te houden.
We willen meer toezicht hebben. Op het Zandvlietcollege hebben we schoolsurveillanten die toezicht houden tijdens de pauze. Zandvliet kan er ook voor zorgen dat er misschien twee personen toezicht houden op de weg naar de AH.
We kunnen een actiedag organiseren en iedereen uit de buurt erbij betrekken. We maken eerst een foto van een niet opgeruimde straat. Er komt dan een hele grote opruiming van de buurt. Nadat alles is opgeruimd maken we foto’s van een opgeruimde straat en laten de grote verschillen zien. Met de foto’s van de actiedag maken we posters. Op de posters kan je zien hoe de verschillen zijn tussen een opgeruimde straat en een vieze straat. Een titel voor de poster kan bijvoorbeeld zijn: “Als je wilt dat het er altijd zo uit gaat zien (kijk naar het plaatje met de opgeruimde straat) moet je nadenken als je afval op de grond weggooit.
Een ander idee voor een poster is: info geven over hoe land bepaalde materialen zoals platic en blik wegrotten.
Tot slot hebben we bedacht om de prullenbakken opvallender te maken, door ze andere kleuren te geven en van vorm te veranderen.