Praktisch werken aan duurzaamheid – Bezuidenhoutfestival 2013

Ook de werkgroep duurzaamheid van het wijkberaad Bezuidenhout was vandaag actief tijdens het Bezuidenhoutfestival. Bezoekers stelden er vragen, bijvoorbeeld over vloer- en dakisolatie. Ook andere maatregelen, vaak zelf uit te voeren, trokken de aandacht. Zoals het aanbrengen van folie direct tegen de achterzijde van radiatoren. Daarmee beperk je het warmteverlies door uitstraling naar de gevel. Daarnaast kreeg de werkgroep vragen over het in VvE-verband ondernemen van acties, zoals zonnepanelen installeren.
 

Mailinglijst
Bezoekers noteerden tijdens het festival op een lijst hun naam en email-adres, zodat de werkgroep duurzaamheid hen kan informeren over de eerstvolgende activiteit en de in ontwikkeling zijnde activiteiten en initiatieven. Zoals een energiecafé, waarvan de eerste onlangs is gehouden.

 

Wil je ook via email op de hoogte blijven van de activiteiten van en samen met de werkgroep duurzaamheid? Stuur dan een mail met jouw naam, adresgegevens en email naar: duurzaambezuidenhout@gmail.com

 

 
Energieverbruik omlaag – wooncomfort omhoog
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening en stadsdeelwethouder van Haagse Hout, tweede van links) besprak samen met leden van de werkgroep duurzaamheid en de voorzitter van het wijkberaad Bezuidenhout een Energie Prestatie Advies (EPA). Daarmee krijgt een bewoner een degelijk onderbouwde nulmeting van het huidig energieverbruik en het binnenmilieu. Onderdeel van een EPA zijn onder meer adviezen over het verder terugbrengen van het energieverbruik en tegelijkertijd het verder verhogen van het wooncomfort. Tijdens bijeenkomsten van de werkgroep duurzaamheid voor bewoners van Bezuidenhout kan je EPA’s voor verscheidene typen woningen in Bezuidenhout inzien en bespreken met deskundigen.
 
Facebook
De werkgroep duurzaamheid van het wijkberaad Bezuidenhout informeert ook via Facebook. Vind onze pagina leuk en je ontvangt automatisch een melding over duurzaamheidsnieuws voor en over onze wijk.