Plannen voor stations Den Haag Centraal en Laan van NOI

In de programmabegroting 2015-2018 die eind vorige maand is gepresenteerd staan diverse zaken vermeld over de stations in Bezuidenhout. Hieronder zijn ze voor u bij elkaar gezet.
Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Daarom investeren we in de entrees van de stad en de buitenruimte rondom deze stadsentrees. Allereerst in de entrees via de stations, omdat daar dagelijks veel Hagenaars en bezoekers komen. 
Den Haag Centraal
De prachtige vernieuwing van het Centraal Station is bijna klaar. De komende periode willen we het station nog aantrekkelijker maken voor reizigers. Met de HTM/NS-gelden geven we het busplatform opnieuw vorm. Het busplatform bij Den Haag Centraal ondergaat een kwaliteitsimpuls passend bij het verbouwde station. De bushaltes worden voor de reiziger duidelijker, veiliger en efficiënter gelegen en het platform wordt voorzien van een adequate overkapping.
Het KJ-plein krijgt een mooie verbinding met de Koekamp en we zetten ons in voor een ondergrondse fietsparkeerplaats. We trekken de Haagse Loper door naar de Theresiastraat, zodat mensen ook deze winkelstraat vanaf het station beter weten te vinden.
Haags Startstation E-lijn
De E-lijn is de metrolijn die vanuit Rotterdam eindigt op Den Haag Centraal Station. In de huidige situatie komen de metrostellen aan op spoor 11 en 12. Deze sporen moeten worden teruggegeven aan de NS. 
Daarom is een alternatieve aanlanding op niveau +2 ontworpen. De sporen 11 en 12 zullen nog tot eind 2015 beschikbaar blijven voor de HSE. Volgens de huidige planning is de nieuwe aanlanding in het voorjaar van 2016 gereed.
Het project bestaat uit drie onderdelen:
– de onderbouw: dit is het kunstwerk, bestaande uit een viaduct en een dijklichaam (talud) bedoeld om de aanlanding op niveau +2 mogelijk te maken,
– de bovenbouw: dit zijn de rails, inclusief bovenleidingen en beveiliging
– de kap: de overkapping aan de stationzijde van het perron.
Daarnaast zal de omgeving nabij de Laurens Reaalstraat in Bezuidenhout-West worden heringericht.
Station Laan van NOI
Daarnaast komt er een opwaardering van station Den Haag Laan van NOI. Samen met de NS knappen we de ruimte rond station Laan van NOI op. We maken van de route naar het Beatrixkwartier een logische en aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. We sporen de NS aan om de parkeermogelijkheden voor fietsen bij het station te verbeteren. Hierdoor wordt het station prettiger en komt er een hoogwaardige doorgangsroute naar het bedrijvenpark Beatrixkwartier.