Planbureaus komen in voormalig ministerie van EZ aan de Bezuidenhoutseweg

De Rijksgebouwendienst heeft met het voormalige pand van het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 30 de volgende plannen.

Het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en een nog nader te bepalen vierde/vijfde gebruiker worden gemeenschappelijk gehuisvest in het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag (B30).

De ambitie van de drie planbureaus is om B30 te ontwikkelen tot hét kenniscentrum van de Rijksoverheid. Geen doorsnee kantoor, maar een ‘denktank’ waar excellent onderzoek verricht wordt en prikkelende debatten en seminars plaatsvinden. Het huidige gebouw moet  hiervoor geschikt worden gemaakt. Een renovatie moet er voor zorgen dat het gebouw voldoet aan eigentijdse eisen op het gebied van binnenklimaat, functionaliteit en uitstraling.

Omvang
Het totale oppervlak van het gebouw is ca. 21.000 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit ca. 15.000m2 in de oudbouw  (gebouwd onder leiding van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel in 1912-1917) en ca. 6000m2 in de nieuwbouw (ontworpen door architect H. Ruijssenaars in 1993). Het gebouw als geheel is een Rijksmonument.


 

Locatie
De Bezuidenhoutseweg 30 (B30) is een statig pand, mooi gelegen aan het Haagse Bos en dichtbij station Den Haag Centraal.


 

Projectorganisatie
De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende dienst voor de realisatie van deze renovatie volgens publiek-private samenwerking (PPS).  Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud en het financieren van het project geïntegreerd wordt gecontracteerd. Met andere woorden: alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed. De duur van dit geïntegreerd contract zal 30 jaar zijn.


Planning en status

Naar verwachting gaat de aanbesteding van het project in het tweede kwartaal van 2012 van start en is de realisatie in het derde kwartaal van 2015 gereed.