‘Piep zei de muis’ nu ook in Bezuidenhout

Piep zei de muis is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar, die thuis door allerlei omstandigheden in een stresssituatie leven en die een zetje in de rug kunnen gebruiken. In 15 bijeenkomsten van 2 uur krijgen de kinderen instrumenten aangereikt om beter met de situatie om te gaan. Gelijktijdig zijn er ook nog 5 ouderbijeenkomsten onder leiding van de medewerker Opvoedondersteuning. De ervaringen met Piep (de handpop, die een belangrijke rol speelt) opgedaan in Ypenburg zijn dermate positief, dat Piep vanaf september 2011 ook in drie andere stadsdelen wordt georganiseerd.

Piep is een gemeenschappelijk project van De Jutters, JGZ en VÓÓR Welzijn in samenwerking met het  CJG. Kinderen kunnen worden aangemeld door verwijzers zoals basisscholen met uiteraard instemming van de ouders. Voordat een kind naar de club kan gaan, vindt er thuis een intakegesprek plaats. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemers.

Om verwijzers te vertellen wat Piep precies inhoudt en hoe het werkt worden er in mei drie informatiebijeenkomsten georganiseerd op:

woensdag 11 mei om 13.30 uur in het CJG in Haagse Hout (Koningin Sophiestraat 120);
woensdag 18 mei om 13.30 uur in het CJG in Loosduinen (Campanulastraat 21);
maandag 30 mei om 15.30 uur in het Buuthuis in Segbroek (Gaslaan 175).

Aanmelden voor deze bijeenkomsten bij voorkeur per e-mail:

piephaagsehout@voorwelzijn.nl.

Er kunnen maximaal acht kinderen per Piepclub deelnemen.

In Haagse Hout start Piep op maandag 19 september om 15.30 uur in WDC Mariahoeve aan de Ivoorhorst 155.