Parkeren wordt duurder

In 2019 veranderen de parkeertarieven en het parkeerbeleid in Den Haag. Bekijk de belangrijkste veranderingen.

Woont u in een buurt met betaald parkeren? Er gaat een aantal dingen wijzigen. De wijzigingen voor vergunninghouders gaan in op het moment dat u uw parkeervergunning aanvraagt of verlengt.

De meeste parkeervergunningen worden duurder in 2019. Dit hebben de coalitiepartijen afgesproken in het coalitieakkoord.

  • De 1e bewonersparkeervergunning op een adres gaat € 60 per jaar kosten. In 2018 was dat € 37,20.
  • Volgende vergunningen gaan € 270 per jaar kosten. In 2018 was dat € 216,60.
  • De tarieven van vrijwel alle andere parkeervergunningen gaan met 3,25% omhoog. De mantelzorgparkeervergunning blijft gratis.
  • Voor de aanvraag van een vergunning betaalt u in 2019 eenmalig € 14,05. In 2018 was dit € 13,60.

Meer uren voor bezoekers

Heeft u een parkeervergunning voor bezoekers? Dan krijgt u in 2019 20% meer parkeeruren per jaar.

Bijkopen uren goedkoper

U kunt in 2019 goedkoper uren bijkopen. Heeft u een parkeervergunning voor bezoekers of mantelzorgers en zijn uw parkeeruren op? Dan kunt u elk jaar 50 uur bijkopen. In 2019 kost een extra parkeertegoed van 50 uur € 50. In 2018 was dat € 75.

Parkeerzaken op MijnDenHaag

In MijnDenHaag (mijn.denhaag.nl) kunt u uw persoonlijke parkeerdossier raadplegen en meerdere parkeerzaken regelen, waaronder:

  • meldnummer en pincode van bezoekersparkeervergunning inzien
  • een kentekenwijziging doorgeven
  • automatische incasso regelen
  • parkeervergunning beëindigen