Parkeervergunning voor mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg? Dan mogen uw mantelzorgers parkeren in het vergunninggebied met een parkeervergunning voor mantelzorgers.
Mantelzorg is niet-professionele, onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familieleden. Mantelzorgers voor bewoners in de parkeervergunninggebieden van Den Haag, mogen parkeren met een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers. Dit is een tijdelijke vergunning die wordt toegekend voor de periode die in een CIZ-verklaring (Centrum Indicatiestelling Zorg) of WMO-beschikking is aangegeven.
– Vraag de parkeervergunning voor mantelzorgers aan met het formulier Parkeren mantelzorgers.
– Print het formulier, vul het in, voeg de gevraagde stukken bij en stuur het per post naar het adres op het aanvraagformulier.
Nodig voor het aanvragen van een parkeervergunning voor mantelzorgers
– Een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
– Een kopie van een geldige CIZ-verklaring of van een geldige WMO-beschikking. Daarin staat welke zorg u nodig heeft.
– Staat u nog niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Den Haag, maar komt u wel in Den Haag wonen? Dan moet u een kopie inleveren van een ondertekend huur- of koopcontract van uw toekomstige woning.

Bezwaar maken
Als uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen kunt u bezwaar maken.
Meer informatie
Op de mantelzorgparkeervergunning staan per huishouden per jaar 400 (zorg)parkeeruren.
Gaat u verhuizen? Dan moet u uw nieuwe adres en vergunningnummer(s) doorgeven aan Parkeren. Verhuist u binnen uw oude vergunninggebied? Dan kunt u uw oude vergunning gebruiken tot het eind van de vermelde periode. Als u naar een ander vergunninggebied verhuist, dan stopt uw mantelzorgparkeervergunning.

Voorwaarden
– U woont in een parkeervergunninggebied in de gemeente Den Haag en u heeft om medische redenen mantelzorg nodig.
– Uw mantelzorger staat niet ingeschreven op uw adres.
Kosten
– Een mantelzorgparkeervergunning kost € 36 per jaar
– Leges voor de eerste mantelzorgvergunning kosten € 12,60
– De eerste pas is gratis. Kijk bij vermissing en voor extra passen bij Extra of vervangende parkeerpas.
Hoe lang duurt het?
Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt Parkeren zo snel mogelijk contact met u op.