Ouderen uit sociaal isolement halen: Visueel gehandicapte Heleen Walraven start seniorenkrant op

door Piet Niekerk

DEN HAAG -In het Bezuidenhout woont een nog jonge vrouw (35), die enige jaren geleden in korte tijd het grootste deel van haar gezichtsvermogen verloor, nu nog 2 procent zicht heeft en dus bijna blind is. Toch gaat ze niet bij de pakken neerzitten en blijft ze actief in de samenleving. Momenteel is ze bezig met het opzetten van Senioren Netwerk Krant.

Heleen Walraven had al een flitsende carrière van zo’n tien jaar als office manager in het bedrijfsleven achter de rug, toen het noodlot toesloeg, Door de handicap veranderde haar leven drastisch, maar Heleen ging niet bij de pakken neerzitten, Zij heeft de geestkracht en het doorzettingsvermogen en is bezig zich een plaats te verwerven in de samenleving. In het WDC Johannes Camphuysstraat vertelt Heleen van haar ambities, namelijk het opstarten van een Senioren Netwerk Krant. “De krant wil een medium zijn voor 55-plussers, die samen actief willen zijn”, licht zij toe, maar er is wel iets aan voorafgegaan.

Levenslustig
Wie Heleen Walraven ziet, krijgt het beeld van een aantrekkelijke, levenslustige jonge vrouw, die nog alles van het leven verwacht. Daarin werd zij gesterkt door het GAK, afdeling Reïntegratie Arbeid. waar op haar verzoek overeen werd gekomen dat zij een opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming mocht gaan volgen bij de Haagse Hogeschool. Heleen is thans derdejaars en is optimistisch ingesteld, zodanig dat zij een stageplek heeft verworven bij het Ouderenwerk Haagse Hout. De stageperiode is inmiddels met succes afgerond en samen met ouderenconsulente José Peters is zij nu het verschijnen van de krant aan het voorbereiden. Heleen voelt zich verre van ‘zielig’, is in tegendeel geestdriftig om met enkele andere vrijwilligers en onder de paraplu van het ouderenwerk Haagse Hout te werken aan het project. “De SNK wordt een soort advertentieblad met een aantal rubrieken”, licht zij toe, “zoals uitgaan, wandelen, fietsen, sport en spel, gezelligheid, musiceren, enzovoort, van alles.”

Zelfstandig
Het is de bedoeling dat senioren elkaar in bovengenoemde activiteiten vinden op individuele basis. Heleen Walraven is zelf ook hoogst individueel en beweegt zich zelfstandig door het leven, dankzij haar geleidehond, gids en toeverlaat, de herder ‘Ashley’, die trouw aan haar voeten ligt. Heleen is ambitieus en toch bescheiden en haar ‘mentor’ José Peters weet dat de jonge vrouw wil laten zien wat een mens met een handicap vermag, mits vitaal en positief ingesteld. Heleen is met de voorbereiding van de Senioren Netwerk Krant bezig buiten haar schooltijd. De krant gaat begin volgend jaar verschijnen en behoeft nog een aantal vrijwilligers voor acquisitie, abonnementen, redactie, administratie, enzovoort, liefst zij die het ‘publisher’ systeem kennen. Aanmelden kan bij José Peters, van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 070-3477297 of woensdag van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 070- 3477498. Ook ideeën voor een pakkende krantennaam zijn welkom. Abonnees gaan € 5,- per jaar betalen.