Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 52,9%

Van alle stemgerechtigde inwoners van Den Haag ging 52,9% naar de stembus. Dat is 5,2% meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, toen 47,7% kwam stemmen. Verschillende media berichtten eerder dat slechts 49,7% heeft gestemd. Dit was echter het opkomstpercentage bij de telling van 95,2% van de stemmen.
Vanmorgen om 10.00 uur vond de laatste openbare zitting van het hoofdstembureau plaats in de raadzaal van het stadhuis. Burgemeester Van Aartsen maakte daar bekend dat de zetelverdeling, die hij op de avond van de verkiezingen presenteerde, niet is veranderd na het tellen van de laatste stemmen.
Den Haag koos opnieuw 12 politieke partijen: PvdA (10 zetels), PVV (8 zetels), VVD (7 zetels), D66 (6 zetels), CDA (3 zetels), GroenLinks (3 zetels), SP (2 zetels), Haagse Stadspartij (2 zetels), Islam Democraten (1 zetel), Politieke Partij Scheveningen (1 zetel), Partij voor de Dieren (1 zetel) en de blanco lijst met als eerste kandidaat A. Khoulani (1 zetel). Ook is nu bekend welke kandidaten zijn gekozen.
In de 272 stembureaus namen 198.524 mensen het rode potlood ter hand. Er werden in Den Haag 389 blanco stemmen uitgebracht en 1076 stemmen waren ongeldig.