Op zoek naar hondenpoep in Bezuidenhout-Oost

Zaterdag verzamelden een aantal bewoners uit Oost met twee leden van het handhavingsteam en de beleidsmedewerker van de gemeente om een start te maken met een nieuwe pilot: terugdringen overlast hondenpoep. Het gebied dat door de gemeente hiervoor is aangewezen ziet u hiernaast op de plattegrond.
Deze pilot was vooraf gegaan aan een mailing met een uitnodiging voor een wijkloop en een poster die in het raam gehangen kon worden. 
Hoewel veel bewoners gehoor hebben gegeven aan het laatste, was het groepje dat daadwerkelijk ging lopen om een nulmeting te maken klein.
Al snel werd  de conclusie getrokken dat de hoeveelheid hondenpoep op dit moment leek mee te vallen. De groep heeft afgesproken over een aantal weken weer een wijkronde te lopen. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze twee wandelingen worden acties uitgezet.
Wilt u meer informatie of meelopen met de volgende wijkwandeling kunt u contact opnemen met de heer Hans Ridden van de Gemeente Den Haag hans.ridden@denhaag.nl of 06-52672247.