Ook ondergronds nieuwe gezicht Centraal Station en omgeving

Verleggen kabels en leidingen
DEN HAAG -De gemeente Den Haag en de kabeleigenaren in het gebied van het Centraal Station en omgeving hebben vorige week het convenant ‘Kabels en leidingen Den Haag Nieuw Centraal’ ondertekend. Het convenant leidt tot de grootste verlegging van kabels en leidingen in Den Haag ooit. Ook ondergronds krijgt CS en omgeving zo een nieuw gezicht. 

Aanleiding is dat het gebied van Den Haag Nieuw Centraal zeer dichtbebouwd gaat worden. Zo komt er een moderne OV-terminal voor onder andere RandstadRail, wordt het Anna van Buerenplein vernieuwd, wordt Babylon verbouwd met onder meer twee woontorens en komen er kantoren en woningen op het Koningin Julianaplein. Dit betekent dat ondergronds in dit gebied er funderingen voor de nieuwe gebouwen en extra kabels en leidingen komen. Een groot aantal van de nu daar al aanwezige leidingen en kabels voor gas, elektra, water, telecommunicatie, riolering en openbare verlichtingen moeten daarom vooral voor de funderingen ruimte maken. Vanwege het ondergrondse ruimtegebrek en het voorkomen van ondergrondse chaos is zodoende een grootschalige verlegging van kabels en leidingen nodig. Om het ingewikkelde stelsel van kabels en leidingen goed te ordenen worden ook ondergrondse voorzieningen met vernieuwende technieken aangelegd. Het gaat daarbij onder meer om een aparte kabeltunnel, koker en goten waarin alle leidingen en kabels verdwijnen. Hierdoor hoeft voor aanleg van nieuwe systemen, reparaties en onderhoud de straat niet steeds weer worden opengebroken. Bovendien voorkomt het daarmee overlast en draagt het bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Nieuw fenomeen
In Rotterdam en Amsterdam zijn inmiddels al grote ondergrondse voorzieningen getroffen om dit nieuwe fenomeen van ondergronds ruimtegebrek aan te pakken. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is zelfs al eens geopperd dat in de toekomst ondergrondse bestemmingsplannen noodzakelijk worden. De eerste werkzaamheden in Den Haag starten in augustus en vinden verder tegelijk plaats met de bouwwerkzaamheden van het project Den Haag Nieuw Centraal. De kosten van de gehele operatie liggen rond de 12 miljoen en worden verdeeld over de betrokken partijen. Dit zijn de gemeente Den Haag en de kabel- en leidingeigenaren BT-Ignite, Casema, Duinwaterbedrijf Zuid-HoIland, Eneco, KPN Telecom en Priority Telecom Netherlands.