Ook in 2013 subsidie voor zonnepanelen Haagse daken

Na 2011 en 2012 stelt de gemeente Den Haag ook dit jaar subsidie beschikbaar voor de aanleg van zonnepanelen. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen van 10 april tot en met 10 juni 2013 een aanvraag indienen. De gemeente wil op deze manier het gebruik van duurzame energie aanmoedigen.

De subsidie wordt gegeven op basis van een open inschrijving. Aanvragers geven zelf aan hoeveel vermogen in Wattpiek zij willen plaatsen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de gemeente willen ontvangen. De inschrijver die de laagste financiële bijdrage per Wattpiek aanvraagt, krijgt als eerste subsidie. Op deze manier wordt zoveel mogelijk duurzame stroom opgewekt met de beschikbare middelen.
In 2011 plaatsten 134 particulieren en 24 bedrijven gezamenlijk 2845 zonnepanelen met subsidie. In 2012 werden 3050 zonnepanelen met subsidie neergelegd door 150 particulieren en 8 bedrijven. Met deze zonnepanelen wordt jaarlijks bijna 1.100.000 kilowattuur aan duurzame stroom opgewekt. Dit komt overeen met het jaarlijks stroomverbruik van ongeveer 310 huishoudens. Hierdoor wordt ieder jaar 620.000 kilogram CO2  minder uitgestoten.
 
Voor de aanleg van zonnepanelen op Haagse daken is van 2011 tot en met 2014 twee miljoen euro beschikbaar (een half miljoen per jaar). Hiermee wil de gemeente Den Haag bewoners en bedrijven stimuleren om samen te werken aan een klimaatneutrale stad.