Ook een fietstunnel staat volkstuinders tegen

Door Roos HELGERING

HAAGSE HOUT -Vijftig volkstuinen in gevaar en een fietsvoorziening door een tunnel van Bezuidenhout naar Voorburg. Voor de start van de inspraak waren 80 personen naar het Mondriaancollege aan de Diamanthorst gekomen. Na iedere inspreker met tegenargumenten klonk een hartelijk applaus uit de zaal.
Eduard Heijers namens RandstadRail: “De railstructuur moet aangepast worden omdat er eisen voor de veiligheid zijn gesteld waarbij de trein en de lichtere voertuigen over eigen rails rijden. De reconstructie vindt plaats in de ‘boog’ waar de volkstuinen liggen. Er komt een nieuwe onderdoorgang en van de stations .NO1 en CS moeten perrons worden aangepast. In 2006 gaat dit gedeelte in gebruik. ” De insprekers melden grote twijfels over de uitvoerbaarheid. “Het kabinet heeft in deze regeerperiode geen geld opgenomen, alles kan voorlopig bij het oude blijven”.

Fietspad
Voor het bouwverkeer is een tunnel nodig en het is effectief om het fietspad van de IJsclub- weg naar de Spinozalaan hier door te leiden. Het is eenmissende schakel in het stedelijk netwerk. Goede verlichting en een opening in het midden van de tunnel verhoogt de sociale veiligheid. De tunnel roept geweldig veel weerstand op.
“Wat is de doelgroep en wat is het probleem? Het kost 3 miljoen euro en die kunnen beter besteed worqen aan een vergoeding Voor de tuinders. ” De projectleiding: “De nieuwe ge- bieden moeten verbonden worden met het centrum van Den Haag. De combinatie met RandstadRail is heel goed. In donkere maanden en bij regen wordt de fiets minder gebruikt maar onder normale omstandigheden gaan 1000 fietsers van huis naar het werk. De sociale veilighied blijft altijd een discussie. Zoveel fietsers, zoveel meningen.

De volkstuinenKomen wij nog wel aan het woord?” Vreselijk boos zijn de tuinders nog over de zakelijke en hardvochtige toon van de brief waarin de huur per 1 november werd opgezegd. Het ontruimen en schoon opleveren binnen drie maanden wordt als een dolksteek in hart gevoeld.
Heijers erkent dat het niet goed is gegaan. “Dat doe ik niet graag. Er komt een regeling en alle tuinders worden benaderd om zorgvuldig en individueel de specifieke situatie inbeeld te brengen”. “Kunnen wij de huur nu over laten schrijven op iemand anders?” en “Er komt nu wel een nieuwe onderdoorgang maar die is er gekomen omdat wij hebben meebetaald en door een subsidie van het rijk. Het is dus onze doorgang”.
De inspraakperiode loopt tot half oktober. De planologische procedure wordt gestart; het is de bedoeling om in het derde kwartaal 2003 met de werkzaamheden te beginnen.