Ontwerp-bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) ter inzage t/m 18 april

Het ontwerp-bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) ligt ter inzage van 8 maart tot en met 18 april 2013. Op dinsdag 19 maart 2013 wordt een inloopbijeenkomst gehouden.
Het ontwerp-bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor iedereen met ingang van 8 maart t/m 18 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website;
– in de vorm van pdf-bestanden op de gemeentelijke website;
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).
Het plangebied Beatrixkwartier (Monarch) ligt in het centrum van Den Haag en wordt globaal begrensd door de Prinses Beatrixlaan, Jan Pieterszoon Coenstraat, Utrechtsebaan en het Koninklijk Conservatorium.
De aanleiding voor dit bestemmingsplan is het bouwinitiatief van Ontwikkelingsmaatschappij De Monarch C.V. om op bovengenoemde locatie kantoren en commerciële voorzieningen te kunnen ontwikkelen.  
Het doel van het bestemmingsplan is drieledig:
1.Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van Monarch III en IV mogelijk en stelt randvoorwaarden aan deze ontwikkelingen.
2.Bestaande gebouwen (Monarch I en II), die op basis van een verleende vrijstelling en verleende afwijking van het bestemmingsplan zijn vergund, worden in het bestemmingsplan vastgelegd.
3.Voor het bestemmingsplangebied is weer een actueel bestemmingsplan beschikbaar.
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070- 353 4845. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 19 maart 2013 van 17.00 tot 19.00 uur wordt voor dit plan in het Wijkcentrum Bezuidenhout-West, Jan van Riebeekplein 90, alhier, een inloopbijeenkomst gehouden.
Het ontwerp-bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) bestaat uit:
 Toelichting en Regels  (PDF, 53196 kB)
 Plankaart  (PDF, 376 kB)
Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.