Ontsierende reclameuiting in de Laan van NOI?

Sinds 12 augustsus zijn er boven het winkelpand van de AH op de hoek van de Laan van NOI en de Theresiastraat grote reklame-uitingen geplaatst van een fitnessclub genaamd “The Fitness House”.
Het betreft 4 a 5 grote fluoriserend-gele en witte banners van zo’n 3 bij 4 meter. Er zijn mensen die deze uiting als een grote verstoring van het straatbeeld ervaren.

Indien u zich ook stoort aan dit initiatief van The Fitness House dan kunt u melding maken bij de gemeente middels een digitaal formulier:

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/wonen-en-bouwen/to/Woonoverlast-melden.htm

Reactie Wijkberaad:
Naar aanleiding van de opmerking op de website heb ik namens het wijkberaad geïnformeerd bij de heer Strijland, bouwinspecteur Haagse Hout van de gemeentedienst DSO (070 3535844) en gevraagd wat de regels zijn ten aanzien van reclame aan en op gebouwen.
Zijn reactie was; In principe moet er een bouwaanvraag voor komen die dan ook in de Posthoorn geplaatst wordt en waar iedereen op kan reageren.
Overigens er is in de Posthoorn onder Gemeenteberichten de bouw van dit sportcentrum aangekondigd. Het is mij niet bekend of bij die bouwaanvraag ook een bekendmaking zat van reclame-uitingen en zo ja voor hoe lang en hoe groot.
Ook moet de afdeling Welstand van de gemeente er een oordeel over geven. Ook daar kan bezwaar gemaakt en bij behandeling zelfs ingesproken worden.
Tijdens de Bouw is DSO wel soepel met reclame uitingen. Ergo, de eigenaar zal er nog wel op worden aangesproken.
Als er veel klachten zijn is het best mogelijk met DSO te bellen en je bezwaar kenbaar maken en vragen te stellen.
Koos v/d Veen, Stichting Wijkberaad Bezuidenhout